คำถาม แฟนรักพันธุ์แท้ 2012 รอบคัดเลือก

ให้ผู้ร่วมแข่งขันกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอีเมล์ (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดไปหน้าถัดไป) โดยชุดคำถามมีทั้งหมด 23 คำถาม ผู้แข่งขันสามารถเลือกตอบคำถามที่ตัวเองทราบได้ โดยไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด และส่งคำตอบผ่านแบบฟอร์มเข้ามาเร็วที่สุด 4 อันดับแรก เป็นผู้แข่งขันที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ และอีก 2 ท่าน เป็นผู้แข่งขันสำรอง ซึ่งทีมงานจะติดต่อกลับไปในภายหลัง (ผ่านทางข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์)

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในงาน Lucky Party 5-D ในวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

กดที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มส่งคำตอบ

*หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคำตอบ ของรอบคัดเลือก โดยผู้ร่วมแข่งขัน 1 ท่าน จะสามารถร่วมส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการส่งคำตอบซ้ำ ทีมงานจะยึดถือคำตอบที่ส่งมาก่อนเป็นสำคัญ

Comments are closed.